Občanské právo

  • posouzení, připomínkování a sepsání občanskoprávních smluv (zejména smlouvy kupní, darovací, o dílo, o půjčce)
  • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, právo zástavní a zadržovací,
  • převody nemovitostí včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
  • dědické právo (závěť, vydědění, zastoupení v dědickém řízení)
  • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
  • pohledávky – zajištění, převod a vymáhání
  • sousedské spory
  • ochrana spotřebitele
  • zastoupení v řízení včetně sepsání předžalobní upomínky, žaloby a jiných podání v řízení před soudem či rozhodcem

občanské právoobchodní právoinsolvenční právorodinné právopracovní právosprávní právo