Obchodní právo

  • posouzení, připomínkování a sepsání obchodněprávních smluv a obchodních podmínek
  • pohledávky z obchodněprávních vztahů - zajištění, převod a vymáhání
  • zakládání obchodních společností, jejich změny a likvidace
  • právní pomoc při živnostenském podnikání (zahájení, ukončení)
  • nekalá soutěž
  • zastoupení v řízení ve věcech obchodního rejstříku (návrh na zápis do obchodního rejstříku, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku a návrh na výmaz z obchodního rejstříku)
  • zastoupení v řízení před živnostenským úřadem
  • zastoupení v řízení včetně sepsání předžalobní upomínky, žaloby a jiných podání v řízení před soudem či rozhodcem
občanské právoobchodní právoinsolvenční právorodinné právopracovní právosprávní právo