Rodinné právo

  • majetkové vztahy mezi manžely – společné jmění manželů
  • rozvod manželství (rozvod sporný i dohodou, sepsání žaloby a potřebných dohod)
  • majetkové vztahy mezi rozvedenými manžely – vypořádání společného jmění manželů
  • výchova a výživa nezletilých (úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu, stanovení vyživovací povinnosti a její snížení či zvýšení, svěření nezletilého do péče, úprava styku s nezletilým dítětem)
  • právní pomoc při zanedbávání vyživovací povinnosti – vymáhání pohledávek
  • spory o otcovství
  • výživné rozvedeného manžela
občanské právoobchodní právoinsolvenční právorodinné právopracovní právosprávní právo